A Páskom felé vezető úton, a Papgát-patak folyásának kezdetén, egy kőbe gravírozott vízimalom rajza mutatja, hogy a Váci Püspökség birtokán valamikor vízimalom őrölte