Ismertető: 
 
A baptista, egyháztörténetileg a XVI. század lutheri és kálvini reformációjának harmadik ágaként számon tartott protestáns felekezet. Történelmünk éppen a reformációval egyidős. Ebből adódóan jó kapcsolatot ápolunk a reformáció egyházaival. Elődeink, a Magyarországon 1523-ban megjelent anabaptisták (újrakeresztelkedők). Hazánkban az újkori baptizmus 1846 óta van jelen.
 
A Szadai Baptista Gyülekezet 134 éve létezik, hirdetve Istennek, Jézus Krisztusban való csodálatos szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét. 1881-ben alakult meg, Kornya Mihály  „üttörő apostol” munkája által. Isten segítségével arra törekszünk, hogy komoly hívő életet éljünk és másokat is Jézus Krisztushoz vezessünk. Szadán jó ökumenikus kapcsolatot ápolunk a helyi reformátusokkal és a római katolikusokkal. Felekezetünk nézete, hogy: „Nincs üdvözítő felekezet, üdvözítő Krisztus van.” Tehát, aki az üdvözítő Krisztussal személyes kapcsolatban van, az a másik felekezetben is felismeri az ilyen testvérét.
 
Jelenlegi imaházunk építése az 1920-as évek végén kezdődött és 1931-ben készült el, akkori elődeink nagy fizikai munka és anyagi áldozat vállalása mellet. A következő évtizedekben a kb 150 ülőhelyes imaterem rendszeresen megtelt a biblia alapigazságait megismerni vágyó emberekkel. Az imaház orgonája 1945-ben került átadásra. 
 
Nyitva tartás:
Nálunk ilyen, hogy nyitva tartás, nincs. Viszont rendszeres gyülekezeti alkalmainkon mindenkit szeretettel látunk! Ha valaki magára az épületre kíváncsi, az ezekben az időpontokban nyitott ajtót talál. Azonban szívből örülünk, ha valaki egy-egy ilyen alkalmon hitre jut, és velünk együtt kívánja követni az Úr Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját és Urát.
 
Gyülekezeti összejöveteli alkalmaink időpontja:
Minden vasárnap, 9.30 imaáhítat, 10.00 istentisztelet, 15.30 istentisztelet.
 
Elérhetőségek:
Gyülekezeti honlapunkon minden információ megtalálható: 
 
Kapcsolat tartó:
Jelenleg a gyülekezetnek nincs állandó lelkipásztora. Az egyházi médiákkal, valamint a helyi („2111 Szada”) újsággal a honlapunk szerkesztője, Mihály Sándor tartja a kapcsolatot.
 
Képek:
A következő linken a gyülekezet történelméből található néhány fénykép:
 
Végül szeretettel ajánljuk gyülekezeti honlapunkat, amely naponta frissülő tartalommal várja a látogatókat, és nyújt további információkat gyülekezetünkkel kapcsolatban!